PS

Enriched Yoneda principle (weak form)

Enriched Yoneda lemma (weak form) - PS の特に

 • F := \mathcal{B}(B, T(\unicode{0x2013}) )
  • T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}
  • B \in \mathcal{B}

のとき

 • \mathcal{B} _ 0(B, TK) \cong \operatorname{\mathcal{V} \mathrm{-nat} }(\mathcal{A}(K,\unicode{0x2013}),\mathcal{B}(B,T(\unicode{0x2013}) )

f:id:mbps:20150403025120p:plain

Enriched Yoneda embedding (weak form)

上記の系で特に T を identity \mathcal{V}-functor とすると

 • \mathcal{A} _ 0(B, K) \cong \operatorname{\mathcal{V} \mathrm{-nat} }(\mathcal{A}(K,\unicode{0x2013}),\mathcal{A}(B,\unicode{0x2013} ) )

f:id:mbps:20150403052421p:plain

となる。

Enriched Yoneda principle (weak form)

上記の対応は preserves iso:

f:id:mbps:20150403044845p:plain

証明

 \operatorname{Hom} \mathcal{V}-functoriality および lemma の bijectivity より。

参考文献